Sommersymfoniens internasjonale strykeakademi (SIS)

Avslutningskonsert _Vennskap Gjennom Musikk (c ) Tom Henning Bratlie _02

Beskrivelse av kurset

Internasjonalt mesterklasse- og kammerkurs for unge dedikerte strykere på høyt nivå. Alle deltakere vil få tett oppfølging, både individuelt og under samspill av våre dedikerte musikere og pedagoger.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

SIS foregår i 2. og 3. periode

2. periode: 24 - 29 juni 2021

3. periode: 30 juni - 5 juli 2021

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Enetimer/mesterklasser daglig (40 min) med anerkjent topp-pedagog/utøver.
 • I tillegg gis daglig oppfølging av ledende ung mentor/lærer  
 • Daglig ensemblespill/kammermusikk
 • Fremføring på kurskonsert på Valdres Folkehøgskole (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak).
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter samt alle kurskonserter.
 • Avslutningskonsert
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare repertoar for internasjonale konkurranser. (F.eks. Menuhin, Spohr, Kocian m.fler) 
 • Deltakere født 2010 MÅ ledsages av én foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke. Lastes opp i søknadsskjemaet