Norsk barnesymfoniorkester (NBSO) strykere

OL7A4520

Beskrivelse av kurset

NOBUS blir NBSO – nivå og aldersgruppen for det som i 2018 het NOBUS, vil i 2019 gjenkjennes under navnet NBSO, og dette vil være et rent strykeorkester under ledelse av Bård Monsen!

Kurs for deltakere født i 2004 eller senere (bratsjister og bassister født i 2002 eller senere). For yngre strykere som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset i NBSO vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

Kurset foregår i 1.periode; 21.juni-26.juni 2019.

 

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig orkesterøvelse
 • Daglig gruppeøvelse
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som kommer på hjemmesiden etter fullført opptak)
 • Fri adgang utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: fiolinkonserter av Bruch, Romanse av Svendsen, Banjo and Fiddle av Kroll
  • Bratsj: bratsjkonsert av J.Chr. Bach
  • Cello: cellokonserter og sonater av Romberg og Goltermann
  • Kontrabass: Elefanten av Saint-Saëns
 • Alle deltakere født 2008, eller senere MÅ ledsages av én foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet