NBSO - strykere

OL7A4520

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere født i 2006 eller senere. For yngre strykere som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset i NBSO vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

For bassister som har startet sent vil både alder og minimumsnivå være veiledende. Ta kontakt med kursleder hvis du er usikker på om kurset kan passe for deg.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

 

NBSO foregår i 1. og 3. periode

1. periode: 18 - 23 juni 2021

3. periode: 30 juni - 5 juli 2021

 

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig orkesterøvelse
 • Daglig gruppeøvelse
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som kommer på hjemmesiden etter fullført opptak)
 • Fri adgang utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: fiolinkonserter av Mozart, Mendelssohn, Lalo
  • Bratsj: bratsjkonserter av Stamitz/Hoffmeister, Webers Andante e Rondo Ungarese, Hummels Fantasi, Bruchs Romance. 
  • Cello: cellokonserter av Haydn/Saint-Saëns
  • Kontrabass: Eccels sonate, Dittorsdorf konsert
 • Dersom de yngre søkerne ikke spiller disse verkene enda, men har høyt nivå i forhold til alder, oppfordrer vi likevel til å legge inn en søknad.
 • Alle deltakere født 2010, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet