Mesterklasse for pianister eller pianokurs

OL7A9527

Beskrivelse av kurset

Kurs for interesserte og dedikerte pianoelever, på mellomtrinnet og ungdomsskolen i kursperiode 1, og ungdomsskolen/videregående i kursperiode 2. Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema.

Obs: vi gjør oppmerksom på at klaverkursene vil foregå på kulturskolen i Fagernes sentrum. Alle kjøres derfor med buss frem og tilbake på dagtid i følge med leirassistent.

Detaljer om kurset

Kursinnhold

  • Daglige enetimer (45min)
  • Daglige interpretasjoner
  • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
  • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
  • Fagleder: Kristin Fyrand Mikkelsen (kristin.fyrand.mikkelsen@gmail.com)

Kriterier for deltakelse

  • Instrumentgruppe: Piano
  • Deltakere født i 2006, eller senere MÅ ledsages av en foresatt/verge. Flere deltakere kan ha samme verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan kreves under kurset.
  • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
  • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
  • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet.