Lærerkurs

Lærerseminarbilde 2

Beskrivelse av kurset

I tett samarbeid med Innlandet musikkråd kan vi med glede fortelle at Valdres sommersymfonis lærerkurs er tilbake.

Valdres sommersymfoni er en unik møteplass for musikkinteresserte barn og unge. Nå er det i ferd med å bli en like viktig møteplass for klaver- og strykelærere fra hele landet. I år tilbyr vi nok et unikt kurs som gir instrumentallærere mulighet til å utveksle erfaringer med dyktige lærere fra inn og utland, hente inspirasjon og bli faglig oppdatert. Vi tilbyr 5 dager - fra 18.-23. juni - med foredrag, konserter, observasjon av spilletimer og mesterklasser samt faglige diskusjoner om aktuelle utfordringer i arbeidet med musikkinteresserte barn og unge.

Kurset foregår i 1. periode: 22 - 27. juni 2022

Søknad sendes på e-post til:
TBA

med følgende innhold: 

 • Navn
 • Alder
 • Instrument
 • Bakgrunn; Stikkord: Hvor har du studert? Har du noe pedagogisk utdannelse? Noe erfaring fra undervisning?
 • Hvor er du ansatt/evt. frilansere
 • Kort begrunnelse for hvorfor du vil på kurs

Søknadsfrist er 15.mai 

Kursavgift 3300 kr. Overnatting må bookes av kursdeltaker. 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Foredrag 
 • Observasjon av undervisning
 • Faglige diskusjoner
 • Mulighet for å delta aktivt på mesterklasser
 • Tilgang til utvalgte festivalkonserter er inkludert
 • Alle deltakere vil få kursbevis

Kriterier for deltakelse

 • Seminaret passer for instrumentalpedagoger og musikkstudenter
 • Begrenset antall plasser