Kammerstrykerne

OL7A4418

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere født i 2009 eller senere. For yngre strykere som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset i Kammerstrykerne vil være å gi deltakerne god samspillserfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge.

For bassister og bratsjister som har startet sent vil både alder og minimumsnivå være veiledende. Ta kontakt med kursleder hvis du er usikker på om kurset kan passe for deg.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

 

Kammerstrykerne foregår i 2. periode: 27. juni - 2. juli 2022

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglig orkesterøvelse
 • Daglig gruppeøvelse
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som kommer på hjemmesiden etter fullført opptak)
 • Fri adgang utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert
 • Valgfag kontrabass (gratis)
 • Valgfag bratsj (gratis)
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: Accolay fiolinkonsert, Bach fiolinkonsert a-moll, Wieniawski op 19: Dudarz og Haydn konsert i G dur
  • Bratsj: J.Chr- Bach konsert i c moll, Glazunov Elegy, Weber 6 variations
  • Cello: Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato/Georg Goltermann: Cellokonsert nr. 4
  • Kontrabass: Vivaldi, cellosonate nr 5, 2. sats/ Simandl, etyde nr 17 (fra 30 etudes)
 • Dersom de yngre søkerne ikke spiller disse verkene enda, men har høyt nivå i forhold til alder, oppfordrer vi likevel til å legge inn en søknad.
 • Alle deltakere født 2011, eller senere MÅ ledsages av foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) 
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet