Kammerstrykerne

OL7A4418

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere i alderen ca 9-12 år. Dette kurset er for unge, interesserte strykere som finner glede i å engasjere seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre.

Valdres sommersymfoni forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendt opptak.

Kammerstrykerne foregår i 2. periode, 26.juni-01. juli 2019.

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige gruppeøvelser og orkesterøvelser
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Avslutningskonsert 
 • Valgfag kontrabass (gratis) 
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Instrument: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Alle deltakere født 2008, eller senere MÅ ledsages av én foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan forespørres om under kurset
 • Anbefalt minimumsnivå:
  • fiolin: Konserter av Vivaldi/Haydn
  • bratsj: Telemann bratsjkonsert
  • cello: Sonater av Romberg
 • Kontrabass: må kunne spille litt etter noter og ha spilt i minimum 1 år. 
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-)
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset 
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lastes opp i søknadsskjemaet