Mona Kleven Bilde Stort
Mona Kleven
Direktør | NRKM
Guro Kleven Hagen Ctherese Samuelsen 4
Guro Kleven Hagen
Kunstnerisk leder | Valdres sommersymfoni - festivalen
Koranyi Jakob Pc Anna Lena Ahlström 4 300
Jakob Koranyi
Kunsterisk råd | Valdres sommersymfoni - festivalen
Peter Friis Johansson Urban Jörén
Peter Friis Johansson
Kunstnerisk råd | Valdres sommersymfoni - festivalen
Helene
Helene Hellan Sinding-Larsen
Administrasjonssjef | NRKM
Daniel Kolstad Gimle
Produksjonsleder | Valdres sommersymfoni - festivalen

Norsk ressurssenter for klassisk musikk (NRKM)/Valdres sommersymfoni har hovedsete på Fagernes i Valdres, i tillegg til en avdeling på Sentralen i Oslo. Organisasjonen drifter Valdres sommersymfoni – festivalen, kursene samt nasjonale og internasjonale prosjekter.