Mona Kleven Bilde Stort
Mona Kleven
Direktør | NRKM
Guro Kleven Hagen Ctherese Samuelsen 4
Guro Kleven Hagen
Kunstnerisk leder | Valdres sommersymfoni - festivalen
Koranyi Jakob Pc Anna Lena Ahlström 4 300
Jakob Koranyi
Kunsterisk råd | Valdres sommersymfoni - festivalen
Peter Friis Johansson Urban Jörén
Peter Friis Johansson
Kunstnerisk råd | Valdres sommersymfoni - festivalen
Marianna Shirinyan Nikolaj Lund4
Marianna Shirinyan
Kunsterisk råd | Valdres sommersymfoni - festivalen
Yumi Murakami
Yumi Murakami
Prosjektleder | Valdres sommersymfoni - festivalen
Daniel Lyngstad
Daniel Lyngstad
Produksjonsleder | Valdres sommersymfoni - festivalen
Ingvild Loen C Privat
Ingvild Loen
Prosjektleder | Valdres sommersymfoni - festivalen (I permisjon)

Norsk ressurssenter for klassisk musikk (NRKM)/Valdres sommersymfoni har hovedsete på Fagernes i Valdres, i tillegg til en avdeling på Sentralen i Oslo. Organisasjonen drifter Valdres sommersymfoni – festivalen, kursene samt nasjonale og internasjonale prosjekter.