Ole Aastad Bråten

Guide
Ole Aastad Bråten

Ole Aastad Bråten er utdanna kulturhistorikar, jobbar som direktør for Valdresmusea, har ulike verv innfor museumsrørsla og er elles folkemusikar.