Audun Halvorsen

Festivalutøver
Fagott
Audun Halvorsen

Audun Halvorsen, født 1979, studerte med Robert Rønnes, Eirik Birkeland og Knut Sønstevold. Ole Kristian Dahl har vært Auduns Halvorsens coach og mentor siden 2001. 

Han er siden 2006 første fagott i DR Symfoni Orkestret i København. En posisjon han også hatt i NDR Sinfonieorchester, Hamburg (2011), Rotterdam Filharmoniske orkester (2005-2006) og i Norrköpings Symfoniorkester (2001-2007). Audun Halvorsen har gjestet orkestre som London Symphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Oslo Filharmonien, Sveriges Radios Symfoniorkester.

Audun er fagottlærer ved Kongelige Musikkhøgskolen i København og ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.