Ung Filharmoni

Symfoniorkester
Ung Filharmoni _2

Ung Filharmoni er et unikt tilbud for unge klassiske musikere i Norge. Gjennom Ung Filharmoni gis inntil 80 unge lovende orkestermusikere mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

Ung Filharmoni er et av to delprogram i Crescendo. Crescendo er et mentorprosjekt for unge klassiske musikere og er et samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien.

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien gis en enestående mulighet til å utvikle seg både personlig og musikalsk. Med kontakt med de fremste utøverne i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir unik erfaring med hva som kreves på toppnivå. Ved å samle unge utøvere fra forskjellige norske talentmiljøer i ett symfoniorkester muliggjøres optimal oppfølging av talentene. Crescendo ønsker å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.

Ung Filharmoni er et samarbeidsorkester med Oslo-Filharmonien, men fungerer også som et selvstendig konsertorkester i forbindelse med sommersamlingen.

Dirigent for Ung filharmoni i 2020 er Ben Gernon.