Kurve

Festivalutøver
Kor
Kurve

Kurve er et voksenkor med medlemmer fra hele Valdres. Vi etterstreber høyest mulig musikalsk nivå innen rytmisk a capella korsang. Koret har også ambisjoner om å utvikle et aktivt og kreativt scenisk uttrykk. Vi har tillit til at dette målet har gode bieffekter i form av sosialt fellesskap og smittende livsglede.

Vi ønsker å bil et foregangskor innenfor rytmisk korsang i regionen, og å være til inspirasjon for andre til å fortsette i, eller begynne å synge i kor.

For å ivareta stemmeballanse, kvalitet og ansvarsfølelse er medlemstallet begrenset til ca 16. Medlemmer tas opp etter prøveperiode eller prøvesynging.

Koret drar som fellesskap minst en gang i året på større
festivaler eller kurs for å fornye inspirasjonen og øke
kompetansen. Eller vi leier inn folk til å ha kurs for oss.

Siden starten i 2007 har vi opplevd stadig økende publikumsoppmøte. I det siste har det gitt oss resurser nok til at stadig større deler av repertoaret blir arrangert spesielt  for Kurve.