Geir Johnson

Konsertvert
Geir

Geir Johnson er født 13.juni 1953 i Fredrikstad, musikkadministrator, skribent  og komponist.

Han fikk sin første musikalske erfaring som i Olavsguttene, og senere som sopransolist gjennom fire år i Sct Johannesguttene i Oslo.

Han studerte musikk hovedfag, filosofi mellomfag og samfunnskunnskap grunnfag ved universitetene i Oslo og Bergen, og ble cand.phil. i 1983 med en hovedoppgave om Finn Kalviks utvikling fra visesanger til populærartist.

Johnson studerte computermusikk ved Stanford University, California i 1988-89, og har dessuten hatt studieopphold i England og Tyskland. Han har skrevet musikk i ulike genre, både elektro-akustisk, instrumental- og vokalmusikk, som har vært framført i en rekke sammenhenger internasjonalt. Siden 1995 har han samarbeidet jevnlig med skulptøren Marit Benthe Norheim, og har laget musikk som har vært installert i flere av hennes skulpturer. Det største arbeidet var Campingkvinner, et bestillingsverk fra Kulturbyen Stavanger 2008, som sirkuerte rundt i Rogaland under store deler av Kulturbyåret. 

Han har en variert musikkbakgrunn, med erfaring både som sanger og dirigent for kor og ensembler. Videre har han satt opp og dirigert en rekke konserter på 1980-tallet, med verk av både norske og internasjonale komponister.

Geir Johnson har vært aktiv som skaper av større musikkbegivenheter gjennom 25 år, først som musikkoordinator gjennom midten av 1980-tallet ved Henie-Onstad Kunstsenter utenfor Oslo, senere ved å være med å danne BIT 20 Ensemble og festivalen Music Factory i Bergen, som fra 2004 ble en del av Borealisfestivalen. Tidlig på 1990-tallet var han også en av grunnleggerne av musikkteaterselskapet Opera Vest, som fra 2007 ble innfusjonert i Den Nye Opera.

Fra 1989 til 1995 var han President i Ny Musikk, den norske seksjonen av ISCM. Geir Johnson har forelest over sentrale emner i det 20.århundres musikk ved universiteter og høgskoler i de nordiske land og på internasjonale konferanser, og har publisert mer enn 800 artikler og omtaler for det meste knyttet til den internasjonale samtidsmusikken, i mer enn 80 tidsskrifter og aviser verden rundt.

I 1998 ble han utnevnt til direktør for ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival. I 2002 fikk han Fegerstenstiftelsens musikkpris for sin innsats for norsk samtidsmusikk. Samme år etablerte han Parkteatret som ny konsertscene på Grünerløkka i Oslo sammen med bl.a. Pål Steigan og arkitekt Henrik Nielsen. I 2005 initierte han prosjektet Transposition, et bredt anlagt samarbeid mellom norske og vietnamesiske musikkinstitusjoner som finansieres av Utenriksdepartementet.