Ung Filharmoni

Festivalorkester
Ung Filharmoni _2

Ung Filharmoni er et unikt tilbud for unge klassiske musikere i Norge. Gjennom Ung Filharmoni gis inntil 80 unge lovende orkestermusikere mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

Ung Filharmoni er et av to delprogram i Crescendo. Crescendo er et mentorprosjekt for unge klassiske musikere og er et samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien.

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien vil du få en enestående mulighet til å utvikle deg både personlig og musikalsk. Gjennom kontakt med de fremste utøverne i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir deg som ung musiker unik erfaring med hva som kreves på toppnivå. Ved å samle unge utøvere fra forskjellige norske talentmiljøer i ett symfoniorkester muliggjøres optimal oppfølging av talentene. Crescendo ønsker å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.

Ung Filharmoni er et samarbeidsorkester med Oslo-Filharmonien, men fungerer også som et selvstendig konsertorkester i forbindelse med sommersamlingen.