Erling Sandmo

Konsertvert
Erling Sandmo

Erling Sandmo (f.1963) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han er også musikkritiker, en populær foredragsholder og har utgitt en rekke bøker. Hans spesialfelt er kriminalhistorie, kulturhistorie i nyere tid, kunnskapshistorie og klassisk musikkhistorie.