Vigdis Ystad

Foredragsholder/ Konsertvert
Ystad -Vigdis

Åse Vigdis Ystad (født 13. januar 1942 i Verdal) er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og har hatt en rekke faglige og forskningspolitiske verv i Norge.

Hun forsvarte dr.philos.-graden i 1974 på en avhandling om Kristofer Uppdals lyrikk. Hun var universitetslektor 1973–74, dosent 1975–79 og ble professor i 1979. Hun ledet prosjektet for komplett utgivelse av Henrik Ibsens skrifter fra 1998 til 2009. Dette prosjektet har involvert et titalls forskere og tyvetalls tilknyttede i ti år og har hatt som mål å utgi en vitenskapelig kommentert utgave av Ibsens samlede verker.

I 2002 gav hun ut boka «Historien om 'Ja, vi elsker'» sammen med Jon Gunnar Jørgensen og Anne Jorun Lysdahl som var en analyse av Norges nasjonalsang.

Hun er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, Det norske språk- og litteraturselskap og Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer. Hun var styremedlem i Fondet for dansk-norsk samarbeid 1978–2000, formann i den norske styreavdelingen og formann i Fellesstyret 1993–2000. Hun har hatt en rekke forskningspolitiske verv, bl.a. som medlem av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1979-1985, medlem av Forskningspolitisk råd 1982-84, formann i Rådet for humanistisk forskning 1985. Hun var medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo 1990-2002, medlem av Fellesrådet for representanter for Storting og vitenskap fra 1981 og styremedlem fra 1985. Hun var styremedlem og styreformann i Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi 1989-93. Videre var hun formann for Professorforeningen (til 2006).

Kongen utnevnte i 2012 Ystad til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hennes innsats for norsk kulturliv.»[1]