Instrumenter i fokus!

Fagottgruppe
Spiller du eller underviser du på obo, fagott, kontrabass, harpe eller kirkeorgel?

Dextra Musica har bevilget midler til nasjonale tiltak og kartlegging for "Instrumenter i fokus", et rekruttering- og talenttiltak for obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel.

Samtlige norske musikkinstitusjoner og musikkorganisasjoner står bak denne dugnaden/satsningen, og målet er en komplett kartlegging, for deretter å initiere tiltak som kan bringe disse instrumentgruppene bedre i balanse med musikklivets behov. Denne jobben skal Valdres sommersymfoni nå gå igang med.

Spiller eller underviser du på et av disse instrumentene, dvs. både elever og lærere (også potensielle lærere), ønsker vi å komme i kontakt med deg slik at du kan nåes med informasjon om tiltak og muligheter i årene som kommer.

Vi ønsker dessuten å nå elever som kunne tenke seg å prøve eller skifte fra et annet instrument til et av de ovennevnte instrumentene. Vi ønsker også å nå potensielle begynnere som ønsker den oppfølging og de muligheter det vil gi å velge et mer utradisjonelt instrument som nybegynner.

Skjema er flyttet til: http://www.instrumenterifokus.no/